S Hlapićem do nagrada - pravila nagradne igre

s-hlapicem-do-nagrada.jpg

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/2009) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igra (NN 8/2010) Maraska d.d Zadar, OIB 07602786563, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„S HLAPIĆEM DO NAGRADA“

Članak 1.
Priređivač nagradne igre je: MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Biogradska cesta 64 A, 23000 Zadar.   

Članak 2.
Naziv nagradne igre je: „S HLAPIĆEM DO NAGRADA“.  

Članak 3.
Svrha nagradne igre je promidžba proizvoda Priređivača nektara u tetrapak pakiranju i licencnog branda Hlapić, tvrtke Croatia film d.o.o. Zagreb, na području Republike Hrvatske.

Članak 4.
Nagradna igra počinje 29.11.2011. godine i završava zaključno s uključivo 25.01.2012. godine.  

Članak 5.
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je kupiti:

-    20 Hlapić nektara, pakiranja 0,2L, bilo kojeg okusa, uključujući: Hlapić naranča, Hlapić jabuka, Hlapić ledeni čaj, Hlapić marelica i Hlapić multivita, Hlapić borovnica.


Dokaz kupnje su izrezani kuponi sa likom Hlapića, označeni sa slovom „M“, koji se nalaze na ambalaži Hlapić nektara.

Za sudjelovanje u nagradnom izvlačenju, izrezane Hlapić kupone s pakiranja Hlapić nektara potrebno je poslati zajedno s ispunjenim podacima (ime, prezime, puna adresa i broj telefona s predbrojem) pismonosnom pošiljkom najkasnije s uključivo pečatom otpreme pošte od 25.01.2012. godine.   


MARASKA d.d.
Biogradska cesta 64 A, 23000 Zadar
Za Nagradnu igru: „S HLAPIĆEM DO NAGRADA“

Za izvlačenje dobitnika uzet će se u obzir samo pismonosne pošiljke najranije s pečatom otpreme pošte od 29.11.2011. do najkasnije uključivo i 25.01.2012. godine.

Članak 6.
Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri slanjem neograničenog broja pošiljaka i može osvojiti više nagrada.

 
Članak 7.
Nagrade su:

1.    Igraća konzola SONY PlayStation 3, 160GB u količini od 2  jedinične cijene 2.118,06 kn i ukupne cijene 4.236,12 kn.
2.    Dječji bicikl Mini Force 20˝ 6 brzina u količini od 2 jedinične cijene 999,00 kn i ukupne cijene 1.998,00 kn.
3.    Apple iPod classic, 160GB, crni u količini od 1 jedinične i ukupne cijene 1.848,69 kn.
4.    Hlapić poklon paket (1 kom. DVD s dječjim programima, 1 kom. dječje igraće karte (Crni Štakor / Poštujte naše znakove), 1 kom. dječja igra na ploči "Velika utrka“, 1 kom. Čarobne drvene bojice, 1 kom. podložak za miša) u količini od 100 jediničnih cijena 125,12 kn i ukupne cijene 12.512,00 kn.


Ukupan nagradni fond iznosi 20.594,81 kuna.

Članak 8.
U nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Priređivača, nositelja licence, tvrtke Croatia film d.o.o., te članova njihove uže obitelji.

U slučaju da izvučeni sudionik ne ispunjava tražene uvjete za dobitak, izvlačenje za konkretnu nagradu se nastavlja sve dok ne bude izvučen sudionik koji ispunjava tražene uvjete te time bude određen dobitnik nagrade za koju se vrši konkretno izvlačenje.


Članak 9.
Dobitnik isključivo može preuzeti nagradu koju je dobio, bez mogućnosti zamjene za novac ili bilo koju drugu robu.


Članak 10.
Prije početka nagradne igre Priređivač će na utvrđenu vrijednost fonda nagrada iz  članka 7. uplatiti 5%, odnosno 1.029,74 kn u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 11.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 28.01.2012. godine u prostorijama trgovačkog centra CITY CENTER ONE, Jankomir 33, 10000 Zagreb u 11.00 sati, koje će nadzirati komisija sastavljena od tri člana predstavnika Priređivača. Na izvlačenju izvlačit će se dobitnici nagrada iz članka 7.

Prilikom izvlačenja dobitnika o tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji mora sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj, datum i naziv medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.  

Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Prilikom izvlačenja imena dobitnika obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 5. ovih Pravila.
 

Članak 12.
Priređivač nagradne igre zadržava pravo da iz primljenih pošiljki izdvoji prije izvlačenja pošiljke sumnjiva sadržaja te ih komisijski provjeri prije  uključivanja u nagradno izvlačenje.


Članak 13.
Imena i prezimena dobitnika nagrada iz izvlačenja bit će objavljena dana 01.02.2012. godine  u 24sata, ili na web stranicama Priređivača odnosno vlasnika licence tvrtke Croatia film d.o.o. iz Zagreba.


Članak 14.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovi osobni podatci: ime i prezime, adresa, slika, video materijali i slično mogu od strane Priređivača koristiti bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom, video i elektroničkom obliku.
 

Članak 15.
Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnik nagradu preuzima na adresi Priređivača.  

Nagrade sa izvlačenja dobitnici nagrada preuzimaju u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Priređivač će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijima od 5.000,00 kn zajedno s dokazom o preuzimanju nagrada od strane dobitnika.

Ako dobitnici nagrade ne podignu nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana po isteku tridesetog dana od prve obavijesti, obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 16.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 17.
Svi dobitnici su dužni svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.
 
Članak 18.
U slučaju da se za igru prijavi manji broj Sudionika od broja nagrada, Priređivač će postupiti sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010).

Članak 19.
Pravila nagradne igre iznimno se zbog nastupa više sile, a po prethodnom odobrenju Ministarstva financija, mogu promijeniti.

Priređivač će promijenjena pravila nagradne igre objaviti na isti način na koja su objavljena pravila nagradne igre.
 
Članak 20.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, svaki sudionik prihvaća prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

Članak 21.
Za eventualne sporove između Priređivača i Sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zadru.
 
Članak 22.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objave u dnevnom tisku, 24sata, ili na web stranicama Priređivača odnosno vlasnika licence tvtke Croatia film d.o.o. iz Zagreba, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija RH.

Na ova Pravila dana je suglasnost Ministarstva financija:

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/938
URBROJ: 513-07-21-07/11-2

Zadar, 21. studenog 2011.

.
Share